Produktutvalg knusing/nedmaling

I nedenstående matrise fremstilles sammenhengen mellom apparat, prøvematerial og belastningsmetode. Klikk med musen på ønsket felt for å gå til de ulike produktgruppene.


En mer utfyllende oversikt over mulighetene du har med RETSCH sine møller og knusere, finner du i vår applikasjonsdatabase  der vi har gjort tilgjengelig tallrike testrapporter for vårt labarbeid.


Vår produktvelger gir deg oversikt over hvilke produkter som egner seg til ditt bruksområde.
Kriteriene er materialegenskaper, maksimal matestørrelse og sluttfinhet.
Velg ett kriterium og klikk på søk. I neste trinn kan du snevre inn søket.
Trykker du på materialegenskaper, får du opp et utvalg der du kan velge ønsket materialegenskap.