Prøvesplitter PT 100

Close

Language:


Prøvesplitter PT 100 er en rotasjonssplitter. Den splitter det aktuelle prøvematerialet så nøyaktig at alle delprøvene i sammensetningen er en nøyaktig gjenspeiling av hele prøven. Denne metoden garanterer en svært høy nøyaktighetsgrad og reproduserbarhet både for fint og grovt materiale. Mating og splitteprosess foregår autojmatisk, uten forstyrrelse og uten materialsvinn.

Brukseksempler

byggematerialer, fyllstoffer, gjødsel, jord, kaffe, kjemikalier, korn, mel, metallpulver, mineraler, nøtter, såkorn, sand, sementklinker, vaskepulver, ... continue to application database

Fordeler

  • ekstremt høy splittenøyaktighet
  • modulær sammensetning
  • automatisk mating ved hjelp av synkronisert mateinstrument
  • enkel og rask betjening ved hjelp av nytt hurtigspenningssystem for prøvebeholdere
  • digital time setting
  • konstant turtall ved hjelp av overvåking timer
  • kompakt, vedlikeholdsfri og lett å rengjøre
  • compact, easy to clean

Egenskaper

funksjon inndeling og redusering av prøver
bruksområde biologi, byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, landbruk, maskinbygging / elektroteknikk, matvarer, medisin / legemidler, miljø / gjenvinning
matemateriale bulk materials
størrelse på matematerialet* ≤ 10 mm
prøvevolum* ≤ 5000 ml
Drehzahl 110 min-1
antall delmengder 6 / 8 / 10
tidsinnstilling digital, 1, 3, 5, 10 - 60 min / continuous operation
beholdervolum 30 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml
Elektriske tilkoblingsdata 100-240 V, 50/60Hz
Nettilkobling 1-fase
b x h x d 580 x 910 x 420 mm (inkl. DR 100)
nettovekt ~ 33.5 kg (inkl. DR 100)
Normer / standarer CE

Please note:
*avhengig av matemateriale og apparatkonfigurering /apparatinnstillinger

Virkemåte

I PT 100 flyter materialet som skal splittes først gjennom en desentralt plassert matetrakt og rett inn i åpningen på splittekronen. Dermed oppnås selv ved grovkornet materiale et svært lite avvik mellom delmengdene i prøveplaskene. Splitteprosessen selv foregår automatisk og umanipulert. Splittekronen dreier seg med turtallovervåking konstant med 110 omdreininger per minutt, uavhengig avutnyttelse og nettspenning. Konkret betyr dette at en splittekrone med ti utganger hvert minutt deler matestrømmen i 1100 enkeltprøver. Der garanteres en svært høy grad av splittenøyaktighet. Splittekronen gjør at matematerialet fordeles jevnt i prøvebeholderne. Alt etter mengde og videre anvendelse kan man til dette bruke for eksempel laboratorieflasker med vid hals eller Duran-flasker.

Med forbehold om feil og tekniske endringer