Prøvesplittere RT 6.5 - RT 75

Close

Language:


RETSCHs rillesplittere brukes til enkel splitting og redusering av alle typer massegods. De er perfekte til å redusere prøvemateriale på stedet. De er enkle å betjene, lette å rengjøre og uavhengig av elektrisk energi.

Brukseksempler

byggematerialer, fyllstoffer, gjødsel, jord, kaffe, kjemikalier, korn, mel, metallpulver, mineraler, nøtter, såkorn, sand, sementklinker, vaskepulver, ...

Fordeler

  • kan brukes i laboratorier eller i felten
  • for den mest presise manuelle splitting
  • splitteprosesyre i henhold til DIN 51701/ T 4

Egenskaper

funksjon prøvetaking og inndeling av prøver
bruksområde biologi, byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, landbruk, maskinbygging / elektroteknikk, matvarer, medisin / legemidler, miljø / gjenvinning
matemateriale bulk materials
størrelse på matematerialet* RT 6.5: ~ 4 mm
RT 12.5: ~ 8 mm
RT 25: ~ 16 mm
RT 37.5: ~ 25 mm
RT 50: ~ 33 mm
RT 75: ~ 50 mm
prøvevolum* RT 6.5: ≤ 3 l
RT 12.5: ≤ 3 l
RT 25: ≤ 16 l
RT 37.5: ≤ 16 l
RT 50: ≤ 16 l
RT 75: ≤ 16 l
antall delmengder 2
b x h x d RT 6.5: 300 x 270 x 250 mm
RT 12.5: 300 x 270 x 250 mm
RT 25: 620 x 420 x 260 mm
RT 37.5: 620 x 420 x 260 mm
RT 50: 620 x 420 x 260 mm
RT 75: 620 x 420 x 260 mm
nettovekt RT 6.5: ~ 3.5 kg
RT 12.5: ~ 3.5 kg
RT 25: ~ 21.5 kg
RT 37.5: ~ 21.5 kg
RT 50: ~ 21.5 kg
RT 75: ~ 21.5 kg

Please note:
*avhengig av matemateriale og apparatkonfigurering /apparatinnstillinger

Virkemåte

Ved bruk av rillesplittere spres matematerialet ved hjelp av et av karene utover splittehodet. Materialet renner gjennom de ulikt plasserte kanalene i motsatt retning ned i de to oppsamlingskarene som står under delehodeutløpene. For hver gjenniomkjøring halveres den innmatede prøven. Dette kan gjentas til man har nådd den delmengde som er ønskelig for transport eller analyse.

Med forbehold om feil og tekniske endringer