Pelletpresse PP 40

Close

Language:


Stabile pellets av høy kvalitet er en viktig forutsetning for pålitelig røntgenfluorescens-analyse. Med PP 40 introduserer RETSCH en pelletpresse som presser ulike materialer som slagg, malm, mineraler eller sement til pellets med glatt overflate.

PP40 har en individuell presskraftregulering innefor området 50 til 400 kN. Denne regulerer ikke bare størrelsen på presskraften, men også oppbygging, ventetid og påfølgende avlasting. Dette reduserer den indre spenningen i prøvene og tillater en perfekt pressing også av utfordrende materialer.

Brukseksempler

malm, mineraler, råmaterialer, sement, slagg, ...

Fordeler

  • individuell presskraftregulering innefor området 50 til 400 kN
  • pressverktøy for ulike diametre, aluminiumsbeholdere
  • automatic pressure force control
  • pressing tools for various diameters
  • 32 bearbeidingsprogrammer
  • enknapps-betjening med grafisk display

Egenskaper

funksjon preparation of pellets for spectral analyses
bruksområde byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, miljø / gjenvinning
maksimalt trykk 40 t, automatisk presse
presskraft 5 - 40 t (50 - 400 kN)
Pressure force increase / holding / decrease time henholdsvis 5 - 600 s
parameterkombinasjoner 32
stålringer (ytter-Ø, inner-Ø) 51.5 mm / 35 mm
40 mm / 35 mm (max. pressure force 20 t)
40 mm / 32 mm
aliminiumsbeger (ytre Ø) 40 mm
Elektriske tilkoblingsdata 220-230V, 50/60Hz
Nettilkobling 1-fase
b x h x d 836 x 1220 x 780 mm
nettovekt 345 kg
Normer / standarer CE

Please note:
*avhengig av matemateriale og apparatkonfigurering /apparatinnstillinger

Virkemåte

Det legges inn en stålring eller aluminiumsbeholder i pressverktøyet til PP 40 og prøven fylles i via en trakt. Stålringen med prøven skyves så under trykkplaten og pressingen startes. Når presskraften økes, økes også pulverets tetthet, maksimalt til tettheten for fast stoff. Ved å stille inn denne tiden riktig, kan luften som befinner seg i hulrommene i utgangspulveret, presses ut. Pelletene får dermed en bedre stabilitet. Maksimal presskraft må opprettholdes en gitt tid slik at den interpartikulære adhesjonen får utviklet seg fullstendig og det oppnås maksimal stabilitet.
PP 40 har mulighet for forhåndsinnstilling av presskraft-ventetiden i inntil 600 sekunder. Mens pressingen pågår, forårsaker partiklenes aksiale bevegelse på ringen friksjonskrefter som i sin tur fører til utvikling av en flerakset spenningstilstand. Det er derfor viktig å sørge for en jevn spenningsreduksjon siden en for hurtig trykkavlastning kan ødelegge pelleten. På PP 40 kan presskraftreduksjonsintervallet  stilles inn slik at trykkavlastningen foregår jevnt.

Med forbehold om feil og tekniske endringer