Application Database

For å kunne tilby en best mulig løsning for din prøvepreparering, foretar vårt laboratorium kontinuerlig karakterisering samt knusing og nedmaling av matematerialer. På bakgrunn av 15 000 testrapporter har vi filtrert ut de hyppigste applikasjonene. Ved å bruke valghjelperen under, kan dere ved hjelp av et kvalifisert utvalg av testrapporter teste instrumenter som har de grunnleggende egenskapene som er nødvendig for deres bruk. Siden vi opererer i hele verden, er testrapportene som presenteres her, på engelsk.

Vi gjør oppmerksom på at disse anbefalingene foretas på bakgrunn av en aktuelt foreliggende kundeprøve. Siden oppmalingsegenskapene kan være svært ulike selv for prøver av samme materiale, er det ikke mulig å trekke allmenngyldige konklusjoner. Anbefalingene i rapportene må derfor anses som første orienteringshjelp for deres applikasjon. Dersom dere vil få en prøve preparert, så kan dere henvende dere til vårt laboratorium eller til deres lokale RETSCH-agentur.

Applikasjonsdatabase knusing og nedmaling

Material
Instrument
Bruksområde
Matestørrelse / sluttfinhet
Fulltekstsøk

Applikasjonsdatabase sikter

Material
Instrument
Bruksområde
Fulltekstsøk