For RETSCH innbefatter profesjonell kundeservice fremfor alt tilbud om individuell spesifikk prosess- og applikasjonsrådgivning i egne brukslaboratorier. Matematerialet males ned og måles av vårt laboratorieteam helt uforpliktende, og teamet anbefaler deretter en optimal produkt- og prosessløsning. 

For innsending av matemateriale, fyll ut det respektive elektroniske spørreskjemaet: 

"Nedmaling" (for matematerialer som må males til en bestemt sluttfinhet for en utvidet analyse)

"Sikting" (for matematerialer når man vil bestemme fordelingen av partikkelstørrelser.)

Når du har sendt det ferdig utfylte skjemaet, vil dere motta en e-post med et PDF-dokument. Send så prøven sammen med signert dokument.