RETSCH – more than 100 Years of Innovation

RETSCH er et selskap som operer i hele verden innenfor området analyseriktig og analysenøytral preparering av prøver samt karakterisering av materialer. RETSCH har siden 1990 vært en del av det stadig voksende internasjonale teknologikonsernet VERDER og utgjør der kjernen i laboratorievirksomheten. Dette selskapsområdet omfatter bl.a. firmaene Retsch Technology GmbH, Eltra GmbH og Carbolite Ltd. På grunn av den svært gode selskapsutviklingen de senere årene ble det i 2011 nødvendig å bygge et nytt firmabygg for også i fremtiden i tide og i nødvendig omfang. å kunne etterkomme den stadig stigende etterspørselen etter laboratorieutstyr fra RETSCH Siden begynnelsen av 2012 holder medarbeiderne innenfor utvikling, produksjon, salg og administrasjon til i et ca. 8000 kvadratmeter stort nytt bygg i teknologiparken Haan-Gruiten. I tillegg til en vesentlig større produksjonshall har firmaets nye lokaliteter en administrasjonsfløy med applikasjons- og opplæringssenter.

History

1915
Selskapetgrennlegges av F. Kurt Retsch i Düsseldorf.
1952
Ingeniør Dirk Sijslingovertar ledelsen av   F. Kurt Retsch KG. Produksjonen av laboratorieutstyr kommer statig sterkere i fokus.

1963
Retsch intensiverer sitt samarbeid med velrenommerte selskaper og institutter for at deres produkter skal være oppdatert i forhold til den nyeste tekniske utviklingen. Eksportandelen øker stadig og passerer 35 % på slutten av 60-tallet. 

1989
André Verder og Frans Bakker tar over halvparten av selskapsandelene i F. Kurt Retsch GmbH hver. Skritt for skritt fullfører nå Retsch overgangen fra familiebedrift til internasjonalt rettet foretak.

1998
Retsch Technology stiftes som profit center under taket til Retsch i samarbeid med Jenoptik L.O.S. GmbH.

2000
Utskilling av Retsch Technology som uavhengig selskap.

2003
Lansering av den nyeste produktgenerasjonen ZM 200 / PM 100 / PM 200


2006
Det stiftes et datterselskap i Kina.

2013
Retsch revolutionalizes grinding with an entirely new type of mill: the High Energy Ball Mill Emax.

1923 Utvikling av det første egne laboratorieinstrumentet, en mortermølle som blir kjent som Retsch-mølle" og over hele verden blir symbolet på enklere og bedre laboratoriearbeid.

1959 Retsch utvider produksjonsprogrammet til også å omfatte sikter, prøvesplittere og magnetrørere. Siden den utvidede serieproduksjonen krever mer plass, flytter firmaet til Haan.

1976
Selskapets nye bygg i Haan tas i bruk. Dette blir gradvis utbygget i tiden som følger.1993
Åpning av underavdeling i England
1999
Et datterselskap stiftes i Japan. Familien Verder blir eneinnehaver av firmaet RETSCH.

2001
Det stiftes et datterselskap i USA.


2005
RETSCH er 90 år:
Det opprinnelige bygget i Haan bbygges på og moderniseres. Det komplett nyutrustede og utvidede applikasjonslaboratoriet tas i bruk.

2012
Innflytting i nytt hovedkvarter

2015
Retsch celebrates its 100th anniversary and expands its products range with a line of big crushers and grinders, Retsch XL.


Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up