Homogenisering av laboratorieprøver og analyse av partikkelstørrelse

RETSCH sine apparater brukes til klargjøring av prøver innenfor et stort spekter av ulike analyseprosesser samt til analyse av partikkelstørrelse innenfor produksjonskontroll og kvalitetsovervåkning.
De økende kravene industrien stiller til denne typen instrumenter, møter RETSCH med en klar produktfilosofi som bygger på et Aristoteles-sitat:

"Helheten er større enn summen av delene"

I tråd med dette grunnprinsippet bruker vi utelukkende komponenter av høy kvalitet og legger vekt på at samspillet mellom dem fungerer. Resultatet er instrumenter kjennetegnet av overlegen teknologi og usedvanlig god driftssikkerhet som er utformet med tanke på alle applikasjoner knyttet til homogenisering av laboratorieprøver og analyse av partikkelstørrelse. Vårt grunnprinsipp gjenspeiler seg i hele vår produktkatalog.


Tilbudsforespørsel

Be om et gratis og uforpliktende tilbud!

For alle våre instrumenter finner du siden «Bestillingsdata & pristilbud»- Her kan du markere den artikkelen du gjerne vil motta et tilbud på. Når forespørsellisten med dine kontaktdata er oversendt, vil vi så raskt som mulig uten kostnad for deg sende deg et uforpliktende tilbud per e-post.

Disse lenkene fører deg direkte til siden «Bestillingsdata & pristilbud» for det instrumentet du er interessert i.