Knusing og nedmaling

I kjemiske og fysikalske analysemetoder som AAS, NIR, ICP og RFA er det avgjørende at analyseprøven i høyest mulig grad er homogenisert og malt til ønsket finhet.

Kun gjennom en reproduserbar prøveklargjøring kan du få en pålitelig og nøyaktig analyse.
Til disse oppgavene tilbyr RETSCH en allsidig serie av moderne møller og knusere til grov-, fin- og ultrafinmaling av nær sagt alle materialer.
Vårt utvalg av male- og knuseverktøy med tilbehør muliggjør klargjøring som er pålitelig, ren og skånsom for materialet.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up