Kulemølle PM 100

Download Brochure Data sheet
Close

Language:


Planetkulemøllen PM 100 maler bløte, middels harde til ekstremt harde, sprø og trevlede materialer. Den brukes til alle slags oppgaver der man i løpet av kort tid vil oppnå høy sluttfinhet på selv submikroskopisk nivå. PM 100 maler både tørt og fuktig materiale. Modellen er bordstående og har et malested for malebeger med nominelt volum fra 12 og opp til 500 ml.

Brukseksempler

aktivkull, avfallsprøver, bein, bentonitt, betong, cellulose, electronikkskrot, farger og lakk, fibre, gips, glass, hår, hydroksylapatitt, jernmalm, jord, kalkstein, kaolin, karbonfibre, katalysatorer, keramikk, kjemiske produkter, koks, kompost, kull, kvarts, legeringer, leiremineraler, malm, metalløksider, mineraler, papir, pigmenter, plantematerialer, polymerer, renseslam, såkorn, sementklinker, semi-precious stones, slagg, tobakk, tre, vev, ... continue to application database

Fordeler

 • ekstrem hastighet, sluttfinhet ned til submikroskopisk nivå
 • reproduserbare resultater ved hjelp av energi- og turtallsregulering
 • suitable for long-term trials
 • 2 different grinding modes (dry and wet)
 • optional pressure and temperature measuring system PM GrindControl
 • analysenøytral knusing ved hjelp av knusekjeft laget av fem forskjellige materialer
 • Safety Slider for safe operation
 • optimal svingningskompensasjon ved hjelp av FCCS-teknikk
 • innovative counter weight and imbalance sensor for unsupervised operation
 • enknapps-betjening med grafisk display
 • automatisk malerom-utlufting i malebegeravkjølingen
 • pamięć 10 kombinacji parametrów
 • programmerbar choke
 • sikkerhetsmekanisme og lagring av resttid ved strømbrudd
 • jars with O-type sealing for safe operation, pressure tight

Egenskaper

funksjon knusing, blanding, homogenisering, kolloidmaling, mekanisk legering
bruksområde biologi, byggematerialer, Chemistry, geologi / metallurgi, glass / keramikk, landbruk, maskinbygging / elektroteknikk, medisin / legemidler, miljø / gjenvinning
matemateriale mykt, hardt, sprøtt, fibrøs - tørr eller våt
nedmalingsprinsipp sammenstøt, friksjon
matestørrelse* < 10 mm
sluttfinhet* NO DATA FOUND
prøvevolum* maks 1 x 220 ml, maks 2 x 20 ml med stablede malebegre
antall malestasjoner 1
Turtallforhold 1 : -2
solhjuldiameter 100 - 650 min-1
effektiv solhjuldiameter 141 mm
akselerasjon 33.3 g
type malebeger "comfort", optional areation covers, safety closure devices
material i maleverktøyet herdet stål, rustfritt stål, wolframkarbid, agat, sintret korund, silicon nitride, zirkoniumoksid
Størrelse på malebeger 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml
innstilling av maletid digital, 00:00:01 to 99:59:59
intervalldrift ja, med retningsreversering
intervalltid 00:00:01 til 99:59:59
pausetid 00:00:01 til 99:59:59
SOPer som kan lagres 10
Målig av energiinput mulig ja
Grensesnitt RS 232 / RS 485
drift 3- faset asynkron motor med frekvensomformer
drivkraft 750 W
Elektriske tilkoblingsdata ulike spenninger
Nettilkobling 1-fase
kapslingstype IP 30
kraftforbruk: ~ 1250W (VA)
b x h x d lukket 640 x 480 (780) x 420 mm
nettovekt ~ 86 kg
Normer / standarer CE
Patent / Utility patent Counter weight (DE 20307741), FFCS (DE 20310654), SafetySlider (DE 202008008473)

Please note:
*avhengig av matemateriale og apparatkonfigurering /apparatinnstillinger

Virkemåte

Malebegeret er plassert eksentrisk på drivhjulet til planetkulemøllen. Dreiebevegelsen går i motsatt retning sammenliknet med malebegerbevegelsen i et fartsforhold 1:-2.

Malekulene, som er i malebegeret, utsettes for overlappende dreiebevegelser og dermed den såkalte Coriolis-kraften.

Fartsdifferansen mellom kulene og malebegerne fører til en vekselvirkning av rive- og støtekrefter og utløser dynamisk energi. Samspillet mellom disse kreftene gir planetkulemøllen en høy og svært effektiv malingsgrad.

Planetmøller med kun ett malested trenger motvekt for å opprettholde balansen. PM 100 skyver denne vekten ut på en vinklet og skrånende føringsskinne. Dermed kan likevekten bevares ved å utlikne tyngdepunktet til det aktuelle målebegeret slik at maskinens svingninger forblir uniforme.

De øvre svingningene kompenseres for ved hjelp av sideplasserte og bevegelige føtter (Free-Force Compensation Sockets) drevet av den innovative FFCS-teknikken, som er basert på d'Alemberts prinsipp. Føttene tillater kun de minste sirkelbevegelser og utlikner automatisk. Fra laboratorietbenken må føttene ta opp de små friksjonskreftene som oppstår.
Ved hjelp av maksimal svingningskompensasjon sikrer PM 100 at de sterke kreftene som er i sving i malebegeret, ikke påvirker den rolige og sikre driften.


Med forbehold om feil og tekniske endringer