Sikting og fraksjonering

Fordelingen av partikkelstørrelser påvirker faste stoffers fysiske og kjemiske egenskaper. I forbindelse med kvalitetskontroll av pulver og granulat, er det derfor absolutt nødvendig med kjennskap til og kontroll av fordelingen av partikkelstørrelser. Bare dersom fordelingen er konstant, kan man sikre en konstant produktkvalitet, noe som fremgår av følger av følgende eksempler:
  • Hardheten til betong avhenger av partikkelstørrelsen i sementen.
  • Smaken på en sjokolade påvirkes av finheten til kakaoen.
  • Risle- og løseevnen til vaskepulver avhenger av grunnstoffenes finhet og partikkelform.
RETSCH siktemaskiner, analysesikter og evalueringsprogramvare er nøkkelen til enkle, raske, reproduserbare og fremfor alt nøyaktige analyser.