Med RETSCH sine siktemaskiner kan du gjennomføre analyser av partikkelstørrelse i et område fra 10 µm til 125 mm både som tørrsikting og våtsikting. Hvis du klikker på en maskin, får du opp detaljerte opplysninger.
For nærmere opplysninger om bruk innenfor ditt område, ta kontakt med din lokale RETSCH-forhandler.

Sikteanalyse

tørrmåling   våtmåling

 

For fysisk karakterisering av partikler tilbyr. RETSCH Technology et bredt utvalg av optisk analyseutstyr som arbeider i området 0,8 µm til 30 mm.


Dynamisk billdeanalyse  
tørrmåling   våtmåling