Programvare for evaluering – Easy Sieve

Data sheet
Close

Language:


EasySieve, RETSCHs programvare for analyse av kornstørrelse, setter på mange områder manuell evaluering i skyggen. Programvaren gir brukeren muligheten til å gjennomføre forefallende måle- og veieprosesser på en enkel måte samtidig som resultatene dokumenteres automatisk – alt fra registrering av siktenes vekt til evaluering av dataene.

Brukseksempler

byggematerialer, fyllstoffer, gjødsel, jord, kaffe, kjemikalier, korn, mel, metallpulver, mineraler, nøtter, plast, såkorn, sand, sementklinker, vaskepulver, ...

Fordeler

  • automatisk registrering, evaluering og administrasjon av måledata
  • logisk oppbygging, selvforklarende
  • måleprotokoll i henhold til norm
  • kompleks omdanning til grafisk og tabellarisk fremstilling
  • datakobling for ulike måleinstrumenter
  • automatisk gjenkjenning og konfigurering av vanlige analysevekter
  • omfattende eksport av data
  • EasySive CFR: integrated AuditTrail for consistent documentation of every working step of the sieving process
  • EasySive CFR: all data is stored in encrypted form in data bases
  • EasySive CFR: AuditTrail Manager provides four different user levels: from administrator to standard user

Egenskaper

funksjon bestemmelse av partikkelstørrelse
bruksområde biologi, byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, landbruk, maskinbygging / elektroteknikk, matvarer, medisin / legemidler, miljø / gjenvinning

Virkemåte

Inntasting av parametre
Alle kjente parametre (for eksempel innstilling av siktetårnet, siktenes tomvekt, siktemaskininnstillinger) kan oppgis med museklikk i registreringsfelt.

Sikteanalyse
Programmet aksepterer automatisk og manuell registrering av data fra vekt og siktemaskin. Alle siktemaskiner fra RETSCH av typen ”control” kan styres automatisk av EasySieve. Når sikteanalysen er ferdig, veies delastede siktene på ny. Ved hjelp av differanseveiing beregner programmet swelv masseforholdene og tilordner dem til de respektive fraksjonene. Alle data står umiddelbart til disposisjon fr videre behandling.

Evaluering
EasySieve-programvaren beregner alle normale partikkelfordelinger samt karakteristiske nøkkeltall for partikkelstørrelse og muliggjør tabellarisk og grafisk fremstilling av resultatene. Kummulative gjenomgangs- eller residualverdier, fordelingstetthet og histogrammer kan hentes frem i det normerte granuleringsrasteret.

Eksport av data
Alle registrerte data kan uttrykkes, lagres og eksporteres både i tabellform og grafisk. EasySieve Comfort gjør det dessuten mulig å overføre data til LIMS-systemer.

Med forbehold om feil og tekniske endringer

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up