Analysesikter

Kravene til analyse av kornstørrelse stiger stadig. Dette manifesterer seg også i de skjerpede kravene i henhold til den nye siktestandarden DIN ISO 3310. For å tilpasse kvaliteten på våre analysesikter til disse nye kravene, har RETSCH utviklet en helt ny produksjonsmetode som garanterer en kvalitet og konsistens i sikteproduksjonen (200 x 50 mm, 200 x 25 mm, 203 x 50 mm (8"x 2"), 203 x 25 mm (8"x 1")). I tillegg tillater logistikken i produksjonsprosessen en sporing uten hull av alle behandlede materialer.

Brukseksempler

byggematerialer, fyllstoffer, gjødsel, jord, kaffe, kjemikalier, korn, mel, metallpulver, mineraler, nøtter, plast, såkorn, sand, sementklinker, vaskepulver, ...

Fordeler

  • stainless steel sieve frame with high form stability
  • høy korrosjonsresistens og enkel rengjøring på grunn av høylegert seigherdingsstål
  • sieve mesh sizes from 20 µm to 125 mm
  • permanently tight sieve fabric
  • excellent product quality due to extensive optical inspection
  • maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
  • clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving

Egenskaper

funksjon separering, fraksjonering, bestemmelse av partikkelstørrelse
bruksområde biologi, byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, landbruk, maskinbygging / elektroteknikk, matvarer, medisin / legemidler, miljø / gjenvinning
matemateriale pulver, massegods, suspensjoner

Virkemåte

Før utlevering blir hver enkelt sikt målt optisk og utstyrt med et fabrikksertifikat. På forespørsel får du også en protokoll sammen med kontrollsertifikatet ved overlevering. I denne protokollen er måleresultatene dokumentert i tabellform og grafisk, så den fungerer som et kalibreringssertifikat med utdypende statistikk. Som ekstraservice kan vi tilby rekalibrering av analysesiktene dine. I den sammenheng blir all relevant informasjon fra de normerte målingene nedtegnet og bekreftet i sertifikat.

Med forbehold om feil og tekniske endringer