Tilbehør

RETSCH-instrumenter i gruppen assistering optimerer og støtter arbeidet med våre møller, kjefteknusere og siktemaskiner. møller, kjefteknuserells, og siktemaskiner. De muliggjør reproduserbar prøvepreparering og effektive arbeidsprosesser og er lette og betjene.

  • Våre prøvesplittere sikrer representative delprøver av pulver, granulater og mye annet massegods
  • Med tablettpressene kan man enkelt og hurtig fremstille kvalitativt høyverdige tabletter for spektralanalyse.
  • Tørke-, mate- og vibrasjonsinstrumentene til RETSCH er universalinstrumenter som takket være sin funksjonalitet og høye kvalitet letter det daglige laboratoriearbeidet

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up