Rotasjonsrørsplitter PT 200

Download Brochure Data sheet
Close

Language:


RETSCH rotasjonsrørsplitter PT 200 er forutsetningen for representativ, støvfri splitting og redusering av større massegodsprøver. Den er velegnet til pulver, granulat og disperst massegods med kornstørrelser inntil 10 mm. Rotasjonsrørsplitteren kan leveres med ulike underkonuser. Alt etter hvilken underkonus du bruker kan du ta 1, 2 eller 3 prøver

Brukseksempler

byggematerialer, fyllstoffer, gjødsel, jord, kaffe, kjemikalier, korn, mel, metallpulver, mineraler, nøtter, såkorn, sand, sementklinker, vaskepulver, ... continue to application database

Fordeler

  • eksakt splitting, også av større kvanta
  • modulær sammensetning
  • trinnløst innstilling av delmengdeforhold
  • mulighet for å ta ut fra 1 til 3 delprøver
  • quick-release sample outlets and easy fastening of bottom cone
  • mulighet for både batchvis og kontinuerlig drift
  • speed-controlled rotating tube
  • direct digital connection for Vibratory Feeder DR 100
  • splitteprosesyre i henhold til DIN 51701/ T 4

Egenskaper

funksjon prøvetaking samt inndeling og redusering av prøver
bruksområde biologi, byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, landbruk, maskinbygging / elektroteknikk, matvarer, medisin / legemidler, miljø / gjenvinning
matemateriale bulk materials
størrelse på matematerialet* ≤ 10 mm
Drehzahl 50 min-1
antall delmengder 1 / 2 / 3 (avhengig av underkonus)
tidsinnstilling digital, 1, 3, 5, 10 - 60 min / continuous operation
bredde på prøvespalten, trinnløst justerbar 0 - 159 mm (1 prøveutløp)
0 - 110 mm (2 prøveutløp)
0 - 53 mm (3 prøveutløp)
maksimalt delmengdeforhold 1 x 1:5 (1 sample outlet)
2 x 1:7,2 (2 sample outlets)
3 x 1:15 (3 sample outlets)
minimalt delmengdeforhold* 1 x 1:26 (1 utløp)
2 x 1:26 (2 utløp)
3 x 1:26 (3 utløp)
Volume of reject collector 30 l
beholdervolum 250 ml / 500 ml
Elektriske tilkoblingsdata 100-240 V, 50/60Hz
Nettilkobling 1-fase
b x h x d 520 x 1050 x 551 mm / 572mm x 1307 x 551 incl. DR 100
nettovekt ~ 46 kg (incl. DR 100)
Normer / standarer CE

Please note:
*avhengig av matemateriale og apparatkonfigurering /apparatinnstillinger

Virkemåte

Materialet som skal splittes passerer gjennom matetrakten via rennen i det elektromagnetiske mateinstrumentet og inn i rotasjonsrørsplitteren. Hele materialstrømmen fordeles jevnt fra rotasjonsrøret som roterer med et konstant turtall (50 min-1) i konusoverdelen over underkonusens sirkelomfang. de utskiftbare underkonusene har en, to eller tre trinnløst regulerbare prøveslisser. For hver omdreining havner en delmengde tilsvarende slissebredden i prøvebeholdere. Resten samles i kasseringsbeholderen.

Med forbehold om feil og tekniske endringer